Na życzenie Klienta przeprowadzamy zajęcia (warsztaty, szkolenia, wykłady) o różnorodnej tematyce związanej z psychologią.

Program tego typu wykładów czy warsztatów zawsze dostosowujemy do potrzeb grupy, dla której owe zajęcia są organizowane.

Do tej pory mieliśmy przyjemność przygotować oraz prowadzić zajęcia dla:

  • kandydatów na instruktorów nauki jazdy (elementy psychologii transportu, zachowanie kierowców na drogach, prowadzenie pojazdu a procesy poznawcze, dydaktyka itp.)
  • grupy kobiet długotrwale bezrobotnych (elementy poradnictwa zawodowego, m.in. lepsze poznanie siebie, autoprezentacja w warunkach poszukiwania pracy, analiza dokumentów aplikacyjnych)
  • osób osadzonych w zakładzie karnym (jako jeden z elementów aktywizacji zawodowej – autoprezentacja, obraz własnej osoby, asertywność, funkcjonowanie w grupie itp.)