Oferta ma charakter otwarty, tzn. można zlecić zarówno przeprowadzenie całościowego procesu rekrutacji i selekcji, jak również tylko jego poszczególnych części.

Etapy procesu doboru pracownika:

  • analiza stanowiska pracy i profilu kompetencyjnego
  • poszukiwanie kandydatów z wykorzystaniem różnych dostępnych metod (ogłoszenia w prasie, Internecie itp.)
  • analiza nadesłanych aplikacji
  • rozmowa kwalifikacyjna i diagnoza kompetencji (opcjonalnie: elementy Assessment Center)
  • testy psychologiczne
  • raporty indywidualne opisujące wybranych kandydatów pod kątem przydatności do pracy na danym stanowisku

Na potrzeby procesu rekrutacji i selekcji pracowników wykonujemy testy mierzące m.in.:

  • wybrane cechy osobowości
  • kreatywność
  • procesy poznawcze (inteligencję, zdolność do koncentracji uwagi, umiejętność pracy pod presją czasu)
  • wybrane procesy emocjonalne (np. zdolność do kontroli emocji)

Istnieje możliwość wykonania dodatkowych testów w zależności od specyfiki danego stanowiska pracy.