Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe zachowanie się dzieci i młodzieży. Doprowadzają one do zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami współżycia społecznego i do zaburzeń poprawnych układów w stosunkach społecznych.

Wszelkie nieprawidłowości, zaległości w późniejszych latach dziecko będzie musiało ciężko odpracowywać by móc dorównać swoim rówieśnikom. Stanie się to możliwe wtedy, gdy my dorośli damy mu na to szanse i warunki, by mogło się prawidłowo rozwijać i wchodzić w życie bez kompleksów.

Aby temu zapobiec, proponujemy Państwu konsultacje psychologiczno- pedagogiczne, mające na celu diagnozę problemu oraz propozycje pracy z dzieckiem, aby jego postawy oraz zachowania zostały ukierunkowane w stronę konstruktywnych zmian.

Spotkanie obejmuje zarówno pracę z dzieckiem, jak i rodzicami.

Czas badania trwać może do kilku godzin, w jego skład wchodzi:

  • rozmowa
  • wykonanie zadań testowych, projekcyjnych, kwestionariuszy
  • udzielenie informacji zwrotnej w formie konsultacji